Paraati / Tiketin Festarikesä 2024Paraati / Tiketin Festarikesä 2024
EN  FI  SV
0600-1-1616 Puhelinpalvelu ma–la 9–21, su 11-19 (1,78 € / min. + pvm)
Osta viralliset liput ja lahjakortit keikoille, festivaaleille, urheiluun, teatteriin, live streameihin ja muihin tapahtumiin Tiketin verkkokaupasta.
VAROITUS:
Internet Explorer 11 ja sitä vanhemmat versiot eivät ole enää tuettuja. Päivitä selaimesi uudempaa versioon tai käytä jotain toista selainta.

Info / Lipun ostajalle / Tiketti - Oman Tiketin käyttöehdot

Tiketti - Oman Tiketin käyttöehdot

Tiketti - Oman Tiketin käyttöehdot 

Yleistä

Tiketin nettisivuilla voit käyttää useimpia palveluita rekisteröitymättömänä käyttäjänä.
Rekisteröitynyt käyttäjä pääsee hallinnoimaan omaa asiakkuuttaan ja tarkastelemaan omia varauksiaan sekä tekemään niihin muutoksia.

Ennen rekisteröitymistä käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä OmaTiketin käyttöehdot sekä tutustua tietosuojaselosteeseen.

Rekisteröityminen

Käyttäjä rekisteröityy antaessaan tietonsa rekisteröinti-sivulla Tiketin Internet-palvelussa. Rekisteröityä voi henkilökohtaisesti tai yrityksen edustajana.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot tallennetaan Tiketin asiakasrekisteriin ja niitä käytetään Tiketin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen ylläpitoon, palvelun kehittämiseen sekä muihin tietosuojaselosteessa yksilöityihin käyttötarkoituksiin. Lue henkilötietojen käsittelystä tarkemmin erillisestä tietosuojaselosteesta.

Mikäli käyttäjä on antanut luvan, voidaan asiakastietoja käyttää kohdennettuun tiedottamiseen sähköpostitse ja tekstiviestillä tai mahdollisesti lähettää mainos- ja etuviestejä sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä.  Käyttäjä voi milloin tahansa hyväksyä tai kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä asiakastietojaan nettipalvelussa muuttamalla.

Ylläpitäjän vastuu ja oikeudet

Tiketti pyrkii pitämään nettipalvelun keskeytyksettä auki 24 tuntina vuorokaudessa ympäri vuoden.

Tiketti ei kuitenkaan takaa sanottua aukioloa eikä vastaa palvelun katkoksista ja muista häiriöstä, jotka johtuvat Tiketin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten yleisen tietoliikenteen häiriöistä tai järjestelmän kaatumisesta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä. Tiketti ei vastaa palveluiden saatavuudesta, virheettömyydestä, soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä palvelun käyttämisestä tai käyttämisen estymisestä tai muistakaan seikoista, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Tiketillä on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon, laitteiston huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Tiketillä on oikeus poistaa käyttäjän tekemiä varauksia, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää palvelun käyttöehtoja tai ei toimi lain tai hyvän tavan mukaisesti.

Tiketillä on oikeus tehdä muutoksia palveluun sekä oikeus yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja ilmoittamalla asiasta palvelun välityksellä käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy nämä muutokset palvelua käyttäessään.
Tiketti ei vastaa käyttäjälle palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Tiketti ei vastaa myöskään mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet palveluiden käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palveluiden käyttöä.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta palvelun käytöstä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä sekä niiden säilyttämisestä ja salassapidosta. Hukkuneen salasanan tilalle voi tilata uuden Tiketin nettisivuilta.

Palvelun käyttö edellyttää tietokonetta ja Internet-yhteyttä, ja jotkut palvelun osat saattavat vaatia määriteltyjä ohjelmistoja. Käyttäjä vastaa itse vaaditusta laitteistosta ja ohjelmistosta ja muista palvelun käytön vaatimista kustannuksista. Käyttäjä vastaa itse myös tietokone- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta, varmuuskopioinnista, virussuojauksesta, niiden soveltuvuudesta palveluiden käyttöön sekä muista vastaavista seikoista.

Käyttäjä vastaa täysmääräisesti lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttäessään palvelua tai sen osia käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä kaikki voimassa olevat ehdot.
Tiketti voi evätä käyttäjän rekisteröitymisen, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai menettelee lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Immateriaalioikeudet

Tiketti pidättää kaikki oikeudet palveluihin ja niiden sisältöön. Kaikki palveluissa oleva materiaali on Tiketin omaisuutta ja tekijänoikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaamia. Palvelut sellaisenaan ovat tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan suojattuja.

Palveluja saa käyttää vain sovittuun tarkoitukseen. Palveluiden käyttäjällä ei ole oikeutta osaksikaan kopioida, muutoin jäljentää, tallentaa, siirtää, edelleen lähettää, jaella, julkaista, liittää toiseen materiaaliin tai ladata omalle tietokoneelleen millään keinolla mitään palveluun liittyvää materiaalia ilman Tiketin nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Käyttäjä voi selata sivustoa ja tulostaa web-sivuja ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki palveluihin liittyvien tavara- ja tuotemerkkien sekä yritys- ja liiketunnusten käyttäminen on kielletty ilman Tiketin nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tämän sopimuskohdan vastainen menettely voi johtaa vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tiketti voi sulkea käyttäjän pääsyn palveluun, mikäli käyttäjä menettelee käyttöehtojen vastaisesti.

Kolmannen osapuolen palvelut ja linkit kolmansien osapuolten internetsivuille

Palvelu voi olla yhteydessä kolmannen osapuolen palveluihin (mukaan lukien käyttäjätiliisi liittyvät tiedot ja muu materiaali kyseisissä palveluissa) salliakseen sinun käyttää tietojasi ja muuta materiaalia Tiketin palvelussa (esim. käyttäessä kolmannen osapuolen tarjoamaa kertakirjautumista palvelu saattaa pyytää sinulta lupaa saada tiettyjä tietoja). Palvelu voi olla yhteydessä sosiaalisen median sivustoillesi ja profiileihisi saadaksesi tietoa sinusta, jos hyväksyt sosiaalisen median sivustosi luovuttavan tällaista tietoa Tiketille, ja tällöin Tiketti voi kerätä kyseisiä tietoja sosiaalisen median profiilistasi.

Tiketin ylläpitämissä palveluissa voi olla linkkejä kolmansien tahojen ylläpitämille internetsivuille. Tiketti ei vastaa miltään osin tällaisiin kolmansien tahojen ylläpitämistä internetsivuista tai niiden sisällöstä. Kolmansien tahojen ylläpitämiin internetsivuihin ja niiden käyttöön sovelletaan kyseisten kolmansien tahojen omia käyttöehtoja.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki


Näihin käyttöehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

 

Käyttöehdoista ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 d §:n ja oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 10 luvun 5 §:n mukaan oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Voimassaolo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 19.12.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttäjä hyväksyy ehdot ostaessaan lippuja palvelusta.