Paraati Hellsinki Metal Festival 2024 TakeoverParaati Hellsinki Metal Festival 2024 Takeover
EN  FI  SV
0600-1-1616 Puhelinpalvelu ma–la 9–21, su 11-19 (1,78 € / min. + pvm)
Osta viralliset liput ja lahjakortit keikoille, festivaaleille, urheiluun, teatteriin, live streameihin ja muihin tapahtumiin Tiketin verkkokaupasta.
VAROITUS:
Internet Explorer 11 ja sitä vanhemmat versiot eivät ole enää tuettuja. Päivitä selaimesi uudempaa versioon tai käytä jotain toista selainta.

Info / Lipun ostajalle / Tiketti - Tietosuojaseloste

Tiketti - Tietosuojaseloste

Tiketti - Tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste tapahtumissa kerättäville henkilötiedoille löytyy täältä: https://info.tiketti.fi/Tietosuojaseloste.pdf 

TIETOSUOJASELOSTE

15.2.2024

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten me Tiketti Oy:ssä (“Tiketti”, “me”) käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Tiketin kuluttajille suunnatut palvelut, kuten lippu-, tuote-, teos- ja palvelumyynnin sekä niihin liittyvän markkinoinnin. Tästä kokonaisuudesta käytämme tietosuojaselosteessa nimeä ”Palvelut”.

Tietosuojaselosteestamme selviää, mitä henkilötietoja käsittelemme ja millä perusteella, sekä mitä velvoitteita ja oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy, niin Tiketille kuin Palveluiden käyttäjillekin.

Tiketti noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuojaasetusta, tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Henkilötieto on sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietoon viittaamme tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanalla ”käyttäjä”.

1 Rekisterinpitäjä


Rekisterinpitäjänä toimii Tiketti Oy (Y-tunnus: 0116189-3), ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa Tikettiin yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Tiketti Oy
osoite: Urho Kekkosen katu 4-6 E
00100 Helsinki

puh: +358 10 843 1601

Sähköpostit:
[email protected]
[email protected]

www.tiketti.fi

2 Mitä henkilötietoja keräämme käyttäjästä?


Keräämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kerrottuihin tarkoituksiin. Kerätyt tiedot saattavat vaihdella sekä käyttötarkoituksen että tietolähteen mukaan. Lue tarkemmin kohdasta 3, miten ja mistä keräämme henkilötietoja.

Käyttäjän itsensä Tiketille antamat tiedot:

 • yksilöintitiedot, kuten nimi, ikä, syntymäaika
 • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • OmaTiketti-tilin rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja kryptattu salasana
 • maksamisesta kertyvät laskutus- ja maksutiedot
 • lippu- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot
 • lippuihin ja tilauksiin liittyvän sähköisen viestinnän avaukset ja linkkien klikkaukset
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot, kuten asiakaspuhelut ja sähköpostit
 • käyttäjän antamat kiinnostustiedot
 • asiointikieli
 • ostohistoria, ostohistoriaan perustuvat kiinnostuksen kohteet
 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin)
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • asiakaspalvelupuhelut, sähköpostit ja asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot, kuten kilpailuvastaukset


Keräämme tietoja Palveluiden käytöstä ja käyttölaitteiden teknisistä ominaisuuksista.


Muut kuin käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • evästeet
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten Palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai
 • käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot (laite ID)
 • tapahtumien kulunvalvonnasta kertyvät tiedot
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • kirjautumistiedot kolmansien osapuolien palveluiden kautta (Facebook, Google)
 • Tiketin omistaman LiputOn-palvelun käyttö kun käyttäjä myy tai ostaa lippuja

 


Voimme yhdistää käyttäjän itsensä antamia tietoja ja/tai muita, kuin käyttäjän antamia tietoja ja tallentaa käyttäjän segmentteihin esimerkiksi ostohistoriasta pääteltyjen kiinnostuksen kohteiden mukaan.

3 Mistä käyttäjän tiedot päätyvät meille?


Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Eli tilaamalla lippuja, tuotteita, teoksia tai palveluita tai rekisteröitymällä OmaTiketti-käyttäjäksi, käyttäjä kertoo meille tietoja itsestään. Lisäksi tietoja kerätään myöhemmin asiakkuuden aikana, kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä tai käyttää Palveluitamme.

Voimme vastaanottaa henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta. Tällaisia osapuolia ovat:


• sosiaalisen median palvelut, joita käyttäjä käyttää Palveluihin
kirjautumiseen (Facebook, Google)
• samaan konserniin kuuluvat yhtiöt
• julkiset ja yksityiset osoiterekisterit
• yhteistyökumppanit (mm. tapahtumien järjestäjät)

4 Mihin tarkoituksiin käyttäjän tietoja käytetään?


Käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin:

- lippujen, tuotteiden, teosten ja palveluiden tilaamiseen ja toimittamiseen sekä
OmaTiketti-tilien luomiseen
- Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen sekä
personointiin ja suositteluihin
- Palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun
asiakasviestintään
- suoramarkkinointiin
- markkinoinnin kohdentamiseen palveluiden käytön, kiinnostuksen kohteiden,
katseluhistorian, demografiatietojen ja sijaintitietojen perusteella
- markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien
tekemiseen ja kohdentamiseen
- käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten
estämiseen ja tutkimiseen
- liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
- lippuvakuutuksen varmentamiseksi
- kulunvalvontaan tapahtumissa

Henkilötietojen käyttöperusteena on ensisijaisesti Tiketin ja käyttäjän välinen sopimus, joka syntyy kun

• käyttäjä tilaa tai ostaa Tiketin myymiä lippuja, tuotteita, teoksia tai palveluita
• käyttäjä rekisteröityy OmaTiketti-käyttäjäksi

Henkilötietojen käsittely tilauksissa ja ostoissa perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, mm. kirjanpitolaki. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin perustuu Tiketin oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin voi perustua myös käyttäjän antamaan suostumukseen, eli käyttäjä voi tilata Tiketin uutiskirjeen ilman, että hän ostaa tai tilaa Tiketistä mitään. Tällöin tietoja käytetään vain suoramarkkinointiin.

5 Näin Tiketti säilyttää henkilötietoja


Säilytämme henkilötietoja Palveluiden toteuttamiseksi ja varmistamiseksi sekä kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksien ja -vastuiden täyttämiseksi. Kirjanpitolain mukainen säilytysaika on kuusi vuotta kalenterivuoden päättymisestä.

Eli käyttäjän tänään tekemän tilauksen tiedot poistamme kuuden vuoden päästä vuoden lopuksi.

Suoramarkkinointitarkoituksiin voimme säilyttää henkilötietoja yli kuusi vuotta, mikäli käyttäjä on viimeisen kuuden kuukauden aikana avannut vähintään yhden Tiketin lähettämän uutiskirjeen.

Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käyttämisen markkinointitarkoituksiin.

6 Miten henkilötietoja suojataan


Henkilötietoja Tiketissä käsittelevät Tiketin työntekijät ja toimipisteiden työntekijät. Jokainen tietojen käsittelijä on salassapitovelvollinen.

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mukaan lukien henkilötietojen salaus ja anonymisointi. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamisen.

Suojaustoimiin kuuluvat mm. pääsynhallinta käyttäjäoikeuksin, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä suoraan viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

7 Evästeet ja seurantatekniikat Tiketin Palveluissa


Käytämme Tiketin Palveluissa evästeitä, komentosarjoja, jäljitteitä ja muita vastaavia tekniikoita, joilla tunnistetaan päätelaitteita, seurataan ja analysoidaan Palveluiden käyttäjiä, käyttöä ja käyttötottumuksia. Käytämme näillä tekniikoilla kerättyä tietoa Palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeellä tarkoitetaan tekstitiedostoa, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Voimme liittää evästeiden keräämää tietoa tunnistettuihin käyttäjiin ja heistä keräämiimme henkilötietoihin mm. käyttäjätunnukseen, kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Palvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mittaus- ja seurantapalvelut, kuten Google Analytics sekä mainosverkot, kuten Facebook ja AdForm. Nämä kolmannet osapuolet voivat siis tallentaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle Palveluittemme käytön yhteydessä.

Käyttäjä voi koska tahansa tyhjentää tai estää evästeet ja kaiken muun käyttämämme seurannan selaimensa tai päätelaitteensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen vaihtaa käyttäjän tunnistetta, jota evästeet hyödyntävät käyttäjäprofiilin muodostamiseen. Evästeiden tyhjentäminen ei estä tietojen keräämistä kokonaan.


Jos käyttäjä ei halua evästeiden tallentuvan päätelaitteelleen, käyttäjä voi ennen Tiketin Palveluiden käyttämistä tai koska tahansa käytön aikana säätää selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä. Tällaista asetusta kutsutaan incognito tai private browsing -asetukseksi. Evästeiden ja seurannan poistaminen voi vaikuttaa Palveluiden toimivuuteen.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat hyödyntää evästeitä ja niiden kaltaisia seurantatekniikoita päättelemään käyttäjän todennäköisiä kiinnostuksen kohteita ja kohdentaa mainontaa ja markkinointia näihin päätelmiin perustuen.

Hyödynnämme näitä tietoja myös oman mainontamme ja markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Tiketti vastaa millään tavalla näiden osapuolten tietojen käsittelystä. Käyttäjän kannattaa aina tutustua huolella kaikkien käyttämiensä palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

8 Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?


Tiketti käyttää Palveluiden toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat Tiketin henkilötietorekisterin käsittelijöitä, ja he käsittelevät kaikkia henkilötietoja Tiketin lukuun ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tiketti on varmistanut tietojen asianmukaisen käsittelyn tietosuojasopimuksilla.

Henkilötietoja käsittelevät mm.

 • Paytrail
 • analyysipalvelut
 • Campaign Monitor
 • Liana
 • ServiceNow
 • Enreach
 • Kivra
 • toimipisteet ja R-kioskit
 • Lippu.fi (nimettyjen lippujen kulunvalvonta)


Lipunostajien henkilötiedot luovutetaan tapahtumien järjestäjille perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

Markkinointitarkoituksiin luovutetaan vain sellaisten käyttäjien tietoja, jotka ovat antaneet siihen luvan tilauksen tai oston yhteydessä.

Luovuttamisessa noudatamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen sekä mielipide- ja  markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen ja muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille vastaaville tahoille heidän esittämien vaatimustensa mukaan, tai Palveluiden käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Mahdollisessa yrityskaupassa, liiketoimintakaupassa tai fuusiossa, ulkoistuksessa sekä konsernisuhteen tai muun taloudellisen yhteenliittymän syntyessä kaikki henkilötiedot voidaan siirtää näiden osapuolille. Henkilötietoja voidaan siirtää saman konsernin sisällä.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme kaikkien tietojen suojaamisesta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja kaikkeen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Tiketti käyttää uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinoinnin automaatioon ja markkinoinnin kohdentamiseen kotimaista Lianaa. Liana on Tiketin ylläpitämän henkilörekisterin käsittelijä. Liana säilyttää Tiketin sovellukseen tallentamia tietoja palvelimillaan Suomessa.

9 Millaisia oikeuksia käyttäjällä on hänestä kerättyihin tietoihin liittyen?


Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot.
Käyttäjä voi ottaa Tikettiin yhteyttä ja pyytää saada tietää kaikki hänestä kerätyt tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista.
Käyttäjällä on oikeus pyytää Tikettiä korjaamaan ja täydentämään hänestä kerätyt virheelliset tiedot.

Käyttäjällä on myös oikeus pyytää Tikettiä poistamaan hänestä kerätyt tiedot.
Tiketti poistaa tiedot käyttäjän pyynnöstä kohtuullisessa ajassa, ellei tietojen säilyttämiseen edelleen ole lakisääteistä velvoitetta tai lakisääteistä oikeutta, esim. Palveluihin liittyviin velvoitteisiin ja vaateisiin liittyen.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä.
Käyttäjällä on oikeus pyytää Tiketin rekisteriin käyttäjästä tallennettujen tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.
Käyttäjä voi pyytää Tikettiä olemaan käyttämättä käyttäjästä kerättyjä tietoja tiettyihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.
Käyttäjä voi milloin tahansa perua hänelle lähetettävän markkinointiviestit joko suoraan viesteissä olevasta peruuta-linkistä tai ilmoittamalla kiellosta Tiketille.

Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen ei estä Tikettiä lähettämästä käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjän OmaTiketti-tiliä, Palveluiden tarjoamista ja Tiketin liiketoimintaa.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, kuten uutiskirjeen tilaamiseen ilman Palveluiden käyttöä, voi suoramarkkinoinnin peruuttaa yllä mainitulla tavalla.

Mainonnan kohdentamisen estäminen
Käyttäjä voi pyytää, että Tiketti ei yhdistele käyttäjästä kerättyjä tietoja profiilien luomiseen ja käytä näitä suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Profilointikieltoa voi pyytää ottamalla Tikettiin yhteyttä.

Käyttäjä voi myös estää mainonnan automaattisen kohdentamisen muuttamalla selaimensa tai mobiililaitteensa asetuksia. Sovelluksissa mainonnan kohdentamisen voi kieltää sovelluksen asetuksista. Eri sovelluksissa ja laitteissa nämä asetukset löytyvät eri paikoista. Tarkempia tietoja saa sovellusten ja laitteiden kehittäjiltä.

Käyttäjä voi hallinnoida kolmansien osapuolien selainkäyttöön ja evästeisiin liittyvää markkinointia ja kohdentamista joko kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choises -sivustolla.

Sijaintitietojen estäminen
Käyttäjä voi estää sijaintitietojensa käyttämisen kohdennettuun markkinointiin käyttämiensä sovellusten asetuksista.

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa, taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.

10 Tiketillä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta


Tiketti voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Olennaisista muutoksista ilmoitamme Palveluissamme tai käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen.

11 Miten otan yhteyttä?


Käyttäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille, mikäli käyttäjä kokee, että hänen tietojaan ei ole käsitelty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
[email protected]
029 566 6700

Tiketin tietosuojavastaava
[email protected]