Paraati Hellsinki Metal Festival 2024 TakeoverParaati Hellsinki Metal Festival 2024 Takeover
EN  FI  SV
0600-1-1616 Telefontjänst mån–lör 9–21, sön 11-19 (1,78 € / min. + lna)
Köp dina officiella biljetter till konserter, festivaler, sportevenemang, teater och live stream från Tiketti.
OBS:
Internet Explorer 11 och äldre versioner är inte längre stödda. Uppdatera din browser till en nyare version eller använd en annan browser.

Info / Biljettköp / Tikettiturvaförsäkring

Tikettiturvaförsäkring

Tikettiturvaförsäkring 

Du kan ta Tikettiturva för alla biljetter när du köper biljetterna. Tikettiturva är en försäkring för Tikettis kunder som gör det möjligt att återbetala biljettens pris om du inte kan använda din biljett till exempel på grund av en sjukdom.  Försäkringens pris är 7,5 % av biljettens pris. Försäkringen beviljas av If Skadeförsäkring.

Allmänna villkor

Tikettiturva gäller endast för evenemanget som nämns i biljetten. Den försäkrade är innehavaren av den biljett som innehåller Tikettiturva. Tikettiturva ersätter den ursprungliga värden på en oanvänd biljett som köpts av Tiketti (inga tjänste- eller leveransavgifter och inte avgiften för Tikettiturva), om den försäkrade inte kan delta i evenemanget av någon av de följande anledningarna:

•    Den försäkrades eller en nära anhörigs död, olycksfall eller oförväntat och plötsligt sjukdomsfall, som tvingande förhindrar deltagandet i evenemanget. Den tvingande naturen utvärderas på medicinska grunder.
•    En oförväntad och betydande ekonomisk skada som vållats den försäkrades egendom i Finland och som på ett tvingande sätt förutsätter den försäkrades närvaro på skadeplatsen.
•    Den försäkrade personen stäms inför rätta på så sätt att rättegången infaller samtidigt som det försäkrade evenemanget.

Ersättningen förutsätter ett läkarintyg, polisens undersökningsprotokoll eller stämning inför rätta, var orsaken till annulleringen framgår. När det gäller säsongkort, seriebiljetter och biljettpaket beräknas värdet på en biljett på så sätt att det totala värdet divideras med antalet evenemang. Ersättningen ska ansökas inom ett år efter det att den ersättningssökande fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som förorsakats av försäkringsfallet.

Betalning av ersättning förutsätter att orsaken till annulleringen inte har framkommit innan försäkringsskyddet togs eller biljetten köptes. Tikettiturva ersätter inte andra kostnader (såsom rese- eller logikostnader som uppstått i samband med evenemanget) eller läkarintyg. Tikettiturva ersätter inte kringprodukter eller -tjänster som eventuellt har samband med deltagandet. Som den försäkrades nära anhöriga betraktas i detta sammanhang make eller maka, sambo och registrerad partner, barn, barn till make eller maka, sambo eller registrerad partner, fosterbarn och barnbarn samt föräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar.

Tikettiturva - försäkringsvillkor (pdf)
Tikettiturva - varudeklaration (pdf)

Tikettiturva - IPID-blankett (pdf)

Hur man ansöker om ersättning

Det är lätt och snabbt att ansöka om ersättning. Du kan göra det genom att fylla i en elektronisk blankett.

Fyll i ansökan om ersättning.

Hur man avbeställer försäkringen

Om du av någon anledning bestämmer dig för att avbeställa Tikettiturva, kan du göra detta inom 14 dagar efter det att du gjorde ett distansavtal om Tikettiturva. Rätten att avbeställa försäkringen gäller enskilda konsumentkunder, inte företag. Märk väl att du inte kan avbeställa biljetterna!

Om du vill avbeställa din försäkring, kontakta Tikettis kundtjänst.

Vi återbetalar det belopp du betalade för Tikettiturva inom 30 dagar efter det att vi fick uppgiften om din avbeställning, förutsatt att du inte har gjort någon ansökan om ersättning på grund av försäkringen i fråga.

Förutom den ovan nämnda rätten att avbeställa har du även enligt 12 §  i försäkringsavtalslagen en rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid uppsägningstidpunkten. I detta fall återbetalas endast den del av Tikettiturvaavgiften som motsvarar den återstående delen av försäkringstiden. Om beloppet som står att återbetalas är under 8 euro, betalas det inte. Märk väl att uppsägningsrätten enligt försäkringsavtalslagen inte alls gäller en situation där Tikettiturvas ursprungligen överenskomna giltighetstid är under 30 dagar.

Tikettiturvas andel av biljetten återbetalas tills vidare om evenemanget ställs in på grund av covid-19-pandemin.