Paraati / Hellsinki Metal Festival 2024Paraati / Hellsinki Metal Festival 2024
EN  FI  SV
0600-1-1616 Telefontjänst mån–lör 9–21, sön 11-19 (1,78 € / min. + lna)
Köp dina officiella biljetter till konserter, festivaler, sportevenemang, teater och live stream från Tiketti.
OBS:
Internet Explorer 11 och äldre versioner är inte längre stödda. Uppdatera din browser till en nyare version eller använd en annan browser.

Info / Biljettköp / Jämlikhet och tillgänglighet

Jämlikhet och tillgänglighet

Jämlikhet och tillgänglighet 

Kulturen tillhör alla. Vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för alla att ta del av kultur.


Jämlikhet är en av Tikettis värderingar. Därför uppmuntrar vi ständigt arrangörerna att främja jämlikhet och beakta tillgänglighetsaspekterna.

Våra kundtjänstmedarbetare svarar på era frågor utifrån den information som arrangörerna gett oss. Vi publicerar all information vi får från arrangören i evenemangets tilläggsinfo, både i vår nätbutik och som hjälp till anställda på försäljningsställena. Om något fortfarande är oklart, gör vi allt vi kan för att besvara din fråga.

Ta kontakt

Tikettis professionella kundtjänst hjälper till i frågor som rör jämlikhet och tillgänglighet på vårt kundtjänstnummer 010 843 1611 (öppettider) (lokalnätsavgift tillkommer) samt via e-post [email protected].

Rullstolsplatser

Vi försäljningen av rullstolsplatser uppmuntrar vi alltid arrangörerna att förenkla köpet genom att sälja rullstolsbiljetterna på vanligt sätt på nätet tillsammans med andra biljetter. Om det förekommer evenemangsspecifika undantag från detta meddelar vi det i evenemangsinfon.

Måste min assistent ha biljett?

Assistenten får gå in på de flesta evenemang gratis tillsammans med kunden. Det gäller inte bara kunder med nedsatt rörlighet utan alla våra kunder som behöver en assistent.

Tillgänglighetspolicy för Tiketti.fi-tjänsten

I denna policy beskriver vi i vilka delar och i vilken utsträckning vår nättjänst uppfyller tillgänglighetskriterierna för webbinnehåll enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) samt vilka tillgänglighetsbrister som kan uppstå och hur snart bristerna åtgärdas.

Policyn är uppdaterad den 30 mars 2021.

Tillgängligheten till nättjänsten har utvärderats hos Tiketti med hjälp av särskilda onlineverktyg för kontroll av tillgänglighet. Tiketti har personal som är utbildad för att observera och utveckla tillgänglighet och användbarhet.

Tillgänglighetsstatus för Tiketti.fi-tjänsten

Innehållet i Tiketti.fi-tjänsten uppfyller till största delen tillgänglighetskraven (WCAG 2.1. nivå A och AA).

Andra möjligheter och kanaler för att uträtta ärenden hos Tiketti

Om du inte kan uträtta ärenden i nättjänsten eller behöver hjälp kan du antingen ringa vår kundtjänst telefon 010 843 1611 eller skicka e-post till [email protected].

Innehåll som ännu inte är tillgängliga eller där det kan finnas brister i tillgängligheten

Alternativa texter i bilder och knappar

Alla bilder och knappar har inte alternativ text definierad. (WCAG 1.1.1)

Platsval på sittplatskartan

Skärmläsarna läser inte sittplatskartan, och det går inte att använda kartan med tangentbordet. (Kartorna omfattas inte av lagen om digitala tjänster.)

Automatiskt val av bästa plats stöder skärmläsarprogram och användning av tangentbord. (WCAG 2.1.1)

Rubriker

Alla rubriker i tjänsten är inte markerade med html-element så att skärmläsare tydligt kan identifiera dem från resten av innehållet. (WCAG 1.3.1)

Alla sidor har inte en rubrik som beskriver innehållet. (WCAG 2.4.2)

Menyer och knappar

Alla menyer, formulär och knappar kan inte användas med tangentbordet. (WCAG 2.1.1)

Alla bilder och knappar har inte alternativ text. (WCAG 1.1.1)

Felmeddelanden

Skärmläsare identifierar inte automatiskt alla felmeddelanden, utan meddelandena måste väljas för att kunna läsa dem. (WCAG 3.3.1)

Statusuppdateringar

Skärmläsare känner inte igen alla statusuppdateringar på sidorna. (WCAG 4.1.3)


Ge respons om tillgänglighet

Vi vill få din respons och höra dina erfarenheter och dina utvecklingsförslag.

Du kan skicka e-post till oss på adressen [email protected].

Dina synpunkter tas emot av vårt kundserviceteam som vidarebefordrar dem till utvecklingsteamet och vårt jämställdhetsteam.

Vi svarar på responsen inom två veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om vi inte svarar alls kan du kontakta tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Enheten för tillgänglighetsbevakning
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
Telefonnummer växel 0295 016 000