Paraati / Tampere Jazz HappeningParaati / Tampere Jazz Happening
EN  FI
0600-1-1616 Telefontjänst mån–lör 9–19 (1,78 € / min. + lsa)
OBS:
Du använder tydligen Safari och privat browser Tyvärr fungerar inte vår sida korrekt med privat browser. Vänligen avlägsna bruket av privat webbläsning eller använd en annan browser.

Info / Biljettköp

Info

Leveransvillkor 

Visst har vi hört att ingen någonsin läser några användar- eller leveransvillkor, men hej, det tar bara ett par minuter, och det är bildande.


Bekanta dig noga med leveransvillkoren innan du bekräftar din bokning. Gällande leveranskostnader för biljetterna hittar du info här och gällande betal- och leveranssätt hittar du här. Om du beställer andra produkter än evenemangsbiljetter (t-skjortor, böcker m.fl.), bekanta dig också med leveransvillkoren för dessa produkter.

Leveransvillkoren i biljettförsäljningen


Kontrollera din bokning och dina biljetter noga. Betalda biljetter (gäller även kreditbetalningar) kan inte bytas, lämnas tillbaka eller återköpas.
Förutom biljettens pris, uppbär vi den gällande leverans- och hanteringsavgiften.

Tiketti ersätter inte borttappade, stulna eller förstörda biljetter med nya biljetter eller pengar.
Tiketti fungerar endast som biljettförmedlare till evenemanget. Evenemangets arrangör ansvarar för evenemanget och dess eventuella inställande samt ändringar i programmet och tidtabellen samt skyldigheter som åligger denna enligt mervärdesskattelagen. Tiketti ansvarar inte ens delvis för inställande av evenemanget eller ändringar i programmet och tidtabellen och inte heller för kostnader och skador som eventuellt förorsakas på grund av dessa, som till exempel återbetalning av biljettens pris till kunden. Tiketti återbetalar dock biljetternas pris, avdraget med leverans- och hanteringsavgifter, till kunden i fall av inställande av evenemanget, om Tiketti inte ännu har redovisat dem till evenemangets arrangör.

Kunden är skyldig att kontrollera att evenemanget inte har inställts samt andra uppgifter och ändringar gällande evenemanget (t.ex. evenemangstiden, åldersgränserna, öppettiderna) på Tikettis webbsida. Om evenemanget skjuts upp eller inställs eller programmet eller tidtabellen ändras, återbetalas inte Tikettis leverans- och hanteringsavgifter. Tiketti informerar de kunder som har givit sin e-postadress vid biljettköp om eventuella inställanden samt ändringar i programmet eller tidtabellen.

Om evenemanget bjuder biljetter för specialgrupper (t.ex. pensionärs- student- eller andra rabattbiljetter), ska biljetthavaren förbereda sig för att visa upp intyget som berättigar honom eller henne till rabatt vid ingången till evenemanget.

Beställningarna gäller endast till den angivna förfallodagen. Bokningstiderna varierar mellan evenemangen. Kontrollera din bokningstid när du beställer. Om beställningen inte löses in och fakturan inte betalas senast den angivna förfallodagen, upplöses bokningen och de beställda biljetterna återvänder automatiskt till försäljning. Fullständiga bokningar kan hämtas på R-kiosker. Bokningar kan ändras via telefontjänsten 0600-1-1616 (1,78 € / min + lna), öppen mån-lör 9–19.

Det är förbjudet att återsälja köpta biljetter utan Tikettis tillstånd.

Om evenemanget har en inköpsgräns, har Tiketti rätten att återkalla försäljningen och makulera ifrån beställningen sådana biljetter som överskrider inköpsgränsen.

Förhandsbetalda biljetter ges ut från verksamhetsstället endast till beställaren personligen. När du löser in betalda biljetter, måste du bevisa din identitet. Du kan befullmäktiga en annan person att lösa in biljetterna per e-post (hei@tiketti.fi). Förhandsbetalda biljetter kan hämtas på verksamhetsstället även under evenemangsdagen förutsatt att verksamhetsstället har öppet.

Leveransvillkoren för produkterna


Tiketti säljer och levererar förutom biljetter även andra produkter. Produkterna kan köpas direkt i Tikettis nätbutik.
Produkternas priser innehåller mervärdeskatt men inte leveranskostnader. Vi behåller rätten att ändra på priserna.

Produkten kan även beställas hem per post. När dessa leveransvillkor träder i kraft, kostar leverans inom hemlandet 8 € / beställning, leverans inom EU-länder 10 € / beställning och leverans utanför EU 25 € / beställning. Estimerad leveranstid för produkten är högst 10 vardagar. Tiketti ansvarar dock inte för förseningar eller skador som förorsakats av posten. Anländer din beställning inte inom denna tid, kontakta hei@tiketti.fi eller kundrådgivning 010 843 1611.

Produkter som köpts i nätbutiken (gäller EJ biljettförsäljningen) har enligt konsumentskyddslagen 14 dygns returrätt utan returkostnader. Produkter som köpts direkt på verksamhetsställen har INGEN retur- eller bytesrätt. Den returnerade produkten ska vara oanvänd och förpackad för transporten på ett tillbörligt sätt. Kunden är skyldig att uppvisa ett köpintyg, kvitto eller annat intyg för köpställe och -tid i samband med retur eller när kunden reklamerar över ett fel i produkten. I retursituation kontakta hei@tiketti.fi eller kundrådgivning per telefon 010 843 1611.

Tvistlösning och tillämplig lag


På dessa leveransvillkor och deras tolkning tillämpas Finlands lag med undantag för bestämmelserna om lagval.
Meningsskiljaktigheter som eventuellt uppstår över användarvillkoren och avtalsförhållandet löses i första hand genom förhandling. Om förhandlingarna inte leder till enighet, löses tvister i första hand i Helsingfors tingsrätt. Om användaren är en fysisk person, har användaren enligt 12 kapitel 1 d § i konsumentskyddlagen (38/1978) och 10 kapitel 5 § i rättegångsbalken (4/1734) en rätt att väcka talan i den orts allmänna underrätt inom vars domkrets konsumenten har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om användaren är en fysisk person, har användaren även rätt att kräva att meningsskiljaktigheten ska prövas av konsumenttvistenämnden.

Giltighetstid


Dessa leveransvillkor träder i kraft den 19.12.2014 och gäller tills vidare. Kunden godkänner leveransvillkoren när han eller hon köper biljetter i tjänsten.