EN  SV
Seuraa:
0600-1-1616 Puhelinpalvelu ma–su 9–21 (1,78 € / min. + pvm)

OmaTiketti

Teet ostoksia nopeammin, saat tiedon itseäsi kiinnostavista keikoista ja näet tilaushistoriasi

Kirjaudu tai Rekisteröidy tai Unohtuiko salasana?

VAROITUS:
Käytät ilmeisesti Safaria ja yksityistä selausta. Valitettavasti sivustomme ei toimi yksityisen selauksen kanssa. Poista yksityinen selaus käytöstä tai käytä toista selainta.

Info / Lipun ostajalle

Info

Tiketti - Tietosuojaseloste 

30.11.2015

Henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukainen tietosuojaseloste koskien Tiketti Oy:n asiakasrekisteriä.

1. Yleistä


Tiketti kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä.  Tiketti noudattaa henkilötietolakia sekä muita henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja, asetuksia ja säädöksiä ja käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Tiketti edellyttää myös yhteistyökumppaniensa noudattavan edellä mainittuja sääntelyitä.

2. Rekisterin käyttötarkoitus


Tiketti käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään; etämyyntiin ja laskutukseen; palvelujen ja tuotteiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen; suora- ja internetmarkkinointiin; kilpailujen toteuttamiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen,

3. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää tietoja Tiketin asiakkaista:

nimi ja osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
luvat ja kiellot palveluihin sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyen
syntymävuosi
mielenkiinnon kohteet
tilaushistoria

4. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan itsensä Tiketin palveluiden käytön yhteydessä antamat tiedot sekä palveluiden käytön aikana automaattisesti tallentuvat tiedot.

Tietoja voidaan päivittää kolmansien osapuolten rekistereistä. Tiketti voi lisäksi käyttää palveluiden yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäkseen myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällainen työkalu on esimerkiksi Google Analytics.

5. Tietojen luovutus


Tiketti toimii lippujen välittäjänä eri tapahtumiin eri toimeksiantajien lukuun. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa tapahtumanjärjestäjille tapahtumiin liittyvän asiakaspalvelun parantamiseksi ja/tai suoramarkkinointi ja markkinointitutkimus tarkoituksiin. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille myös niiltä osin kun tekniset ratkaisut sitä vaativat palveluiden tarjoamisen ja ylläpitämisen varmistamiseksi.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisten ratkaisujen kannalta välttämätöntä. Mikäli tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tekee Tiketti varmistaa soveltuvilla sopimuksilla ja muilla toimella henkilötietojen lain mukaisen käsittelyn.

6. Rekisterin suojaus


Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on asianmukaisesti suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin ratkaisuin. Tietokantoja säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joihin pääsy on rajattu vain nimetyille henkilöille.

Rekisterin tietojen käsittely edellyttää rekisterin pääkäyttäjän myöntämää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia.

Vaikka Tiketti tekee parhaansa käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsiteltäessä. Tiketti tulee ilmoittamaan internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat tämän asiakkaiden henkilötietojen turvallisuuden. Tiketti voi myös tilapäisesti sulkea palvelunsa asiakkaidensa henkilötietojen suojaamiseksi.

7. Evästeet


Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Tiketti käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen internetsivustonsa vierailijoita, heidän sivuston käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen palveluidensa laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen palveluitaan edelleen. Vierailijat, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen internetsivustolla vierailua säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa internetsivuston ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja.

Tiketin internetsivut eivät tällä hetkellä sisällä kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia. Tulevaisuudessa Tiketti voi sisällyttää kolmansien osapuolten mainoksia internetsivuilleen, ja nämä mainokset saattavat tallettaa omia evästeitään vierailijan laitteelle. Tällaisiin kolmansien osapuolten verkkopalveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita, eikä Tiketti vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tiketti Oy
Urho Kekkosen katu 4-6
00100 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Tiketti tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää osoitetietojensa käyttämisen Tiketin suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla kiellosta Tiketille edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

9. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tiketti voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kaikki muutokset tullaan päivittämään Tiketin internetsivustolle, ja tästä syystä asiakkaita kehotetaankin säännöllisesti tarkistamaan tämä sivu mahdollisten tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta rekisteröityjen oikeuksiin tai velvollisuuksiin ilman heidän hyväksyntäänsä.

 

10.    Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tiketti Oy
Urho Kekkosen katu 4-6
00100 Helsinki
hei@tiketti.fi
y-tunnus 0116189-3